TMC s.r.o.
TMC s.r.o.

Firma TMC s.r.o.

Spoločnosť TMC s.r.o. vznikla v roku 2008 pod názvom Contact4U s.r.o. Firma je orientovaná na obrábanie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov pre rôzne odvetvia priemyslu. Technologické vybavenie umožňuje našim zákazníkom vyhotoviť výrobky podľa dodanej výkresovej dokumentácie, prípadne podľa nami navrhnutých konštrukčných riešení. Medzi ďalšie aktivity patri montáž a opravy technologických zariadení. Z dôvodu rozšírenia výroby sa firma v roku 2014 presťahovala do nových výrobných priestorov s väčšími výrobnými kapacitami.

História firmy a jej rozvoj počas svojej existencie dokazuje, že je schopná plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich klientov. Zámerom spoločnosti je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do technológii a investovaním do vzdelávania zamestnancov.

Firma TMC s.r.o. uplatňuje získané skúsenosti nie len na Slovensku, ale ja na trhu Európskej únie a snaží sa plniť vysoké normy kvality s dôrazom na dodržiavanie termínov a plánov.

Spojte sa s nami

Zváranie
poloautomaty Fronius Vario synergic 5000.
 • Inštitúty zvyšovania kvalifikácie a dalšieho vzdelávania
 • Stavba kovových konštrukcií a portálov, zámočníctva a kováčne
 • Stavba priemyselných zariadení a potrubných systémov, montážne firmy
 • Údržba a opravy
 • Výroba koľajových vozidiel
 • Výroba špeciálnych vozidiel / stavebných strojov
 • Výroba priemyselných zariadení, zásobníkov, strojov, oceľových konštrukcií
Obrábanie
 • vodorovná vyvrtávačka W-100A - Heidenhein (X-1600, Y-1120, Z-900)
 • vodorovná vyvrtávačka WHN 13.8 CNC – Heindenhein
Základné obrábanie
 • sústruh Mori seiki NL 2500 CNC, sústruh SV18
 • fréza FU-4B,
 • vŕtanie
 • ohraňovací lis 150 t s dlžkou 3m
 • zakružovačka s hrúbkou 10 mm a dĺžkou 2500 mm.
Ďaľšia služba
text doplniť