Obrábanie, delenie a výroba hutného materiálu. Výroba a montáž strojov VÝHODY A PREČO S NAMI

Prečo spolupráca s nami?

Naše služby … skutočne unikátne

CNC frézovanie, kovoobrábacie služby, strojárska výroba, výstupná kontrola. Zákazková výroba presných strojárskych súčiastok pre jednoúčelové stroje, linky, zariadenia. Kovoobrábanie prevádzkujeme vo vlastných výrobných halách. Využívame metódy ako frézovanie, vyvŕtavanie, sústruženie a drážkovanie. Kovové súčiastky, časti či celky obrábajú naši školení a šikovní zamestnanci. Kovoobrábanie, zameranú na výrobu a distribúciu súčiastok pre strojárenský priemysel pre celú EU.
Naše služby

Žiadosť o cenovú ponuku

  Polia označené * sú povinné

  Firma TMC s.r.o.

  Spoločnosť TMC s.r.o. vznikla v roku 2008 pod názvom Contact4U s.r.o. Firma je orientovaná na obrábanie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov pre rôzne odvetvia priemyslu. Technologické vybavenie umožňuje našim zákazníkom vyhotoviť výrobky podľa dodanej výkresovej dokumentácie, prípadne podľa nami navrhnutých konštrukčných riešení. Medzi ďalšie aktivity patri montáž a opravy technologických zariadení. Z dôvodu rozšírenia výroby sa firma v roku 2014 presťahovala do nových výrobných priestorov s väčšími výrobnými kapacitami.

  História firmy a jej rozvoj počas svojej existencie dokazuje, že je schopná plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich klientov. Zámerom spoločnosti je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do technológii a investovaním do vzdelávania zamestnancov.

  Firma TMC s.r.o. uplatňuje získané skúsenosti nie len na Slovensku, ale ja na trhu Európskej únie a snaží sa plniť vysoké normy kvality s dôrazom na dodržiavanie termínov a plánov.

  Naše krédo:   „Precíznosť, komunikácia a lojalita.“

  2008
  Naše začiatky
  CONTACT4U s.r.o.  Firma je orientovaná na obrábanie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov pre rôzne odvetvia priemyslu.

  2009
  Rast potenciálu firmy
  Výroba, montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom a konštrukčné práce v strojárstve.

  2018
  Aktuálne dianie
  Zmena názvu firmy na TMC s.r.o. – Za viac než 10 rokov našej práce sme si vybudovali stabilnú pozíciu v sektore našich služieb nielen na Slovensku ale aj v  zahraničí.

  Know-How v TMC s.r.o.

  S rokmi našich skúseností v odvetví je spoločnosť TMC s.r.o. vašou zárukou istoty.
  Výroba zváraných konštrukcií a komponentov pre rôzne odvetvia priemyslu.

  Komunikácia a dohoda
  Rešpektujeme požiadavky klientov a preto sme otvorený a pripravený na ďalšiu komunikáciu nielen o cenách.
  Renomé spoločnosti
  Vybudovali sme firmu na základe dôvery našich klientov a talentovaných pracovníkoch.